ပညာေရးအလွဴ ( 2017)

ဒီကေန႔ ၂၄၊၆၊၂၀၁၇ ေန႔မွာ ရင္ဘတ္ျခင္းနီးတဲ႔ ညီေလးညီမေလးမ်ားန႔ဲ တန္ဖုိးအရွိဆံုး ပညာေရးအတြက္ အလွဴဒါနတစ္ခုျပဳခဲ႔ပါသည္။
တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာ ေစတနာထားျပီး တစ္ေယာက္္အႏြံနာတစ္ေယာက္ခံျပီး ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ၾကစို႔ ညီေလးညီမေလးမ်ား။
အတူတကြ ဆထပ္ထမ္းပိုးလွဴႏိုင္ၾကေစရန္ဆုမြန္ေခြ်ရင္း…… ညီ၊ညီမေလးမ်ားအားလံုးကုိလည္း ေက်းဇူးိအထူးတင္ပါတယ္။
ဒီေန႔လွဴဒါန္းမႈသည္ မိမိတုိ႔၏ျဖဴစင္ေသာေခြ်းနဲစာေလးမ်ားကို ဒါနကုသိုလ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျပီး ကုသိုလ္အဖို႔ကို အားလံုးေသာ သတၱ၀ါအနႏၱတို႔အား အညီအမွ်ခြဲေ၀ေပးပါတယ္။
အမွ် အမွ် အမွ်။